Foredrag og utstillinger i 2018

Så2018, Gausdal, Åmot (25-29 juli) UTSTILLING

Fotografiets dager, Preus museum, Horten (17-19 august) UTSTILLING

Høstutstillingen, Statens Kunstutstilling. Kunstnernes hus, Oslo (8. september - 14. oktober) UTSTILLING

Metodistkirken i Arendal (23. september) UTSTILLING OG FOREDRAG

Fedahuset, Feda. (27. september) UTSTILLING OG FOREDRAG

Trondheim Dokumentarfestival, Trondheim (15-18 november) UTSTILLING OG FOREDRAG